Szafa 25

Szafa klasyczna
+ kredens
Uchwyty klasyczne