ATESTY I NAGRODY

⚫ CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001/2008 w zakresie projektowania i produkcji materacy 

⚫ CE – certyfikat w zakresie bezpieczeństwa wyrobów stosowanych w Unii Europejskiej. Niżej wymienione materace spełniają wymagania dyrektywy MDD/93/42/EEC i zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.: Materace rehabilitacyjne: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, DEMETER, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS – PL/DR 011731, ESKULAP – PL/DR 021414, MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – PL/DR 011823, MATERAC SZPITALNY – PL/DR 019123. Dodatkowe elementy: NAKŁADKA HIGIENICZNA 

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/01856/10 – wystawione przez Państwowy Zakład Higieny, które stwierdza, że materace: KRONOS, ZEUS, WENUS, AFRODYTA, ANDROMEDA, TEMIDA, DEMETER, DEJMOS, ESKULAP, MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. 

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ wystawione przez Państwowy Zakład Higieny stwierdza, że materace dla dzieci IRIS, EOS, URANOS nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. 

⚫ ŚWIADECTWO wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www. itd.poznan.pl) stwierdza, że materace szpitalne, przeciwodleżynowe, podstawa na ramie drewnianej, podstawa na ramie metalowej, materace VITA, DEJMOS, HERMES, DIANA, HELENA, KRONOS, AJAX, AFRODYTA, WENUS, DIANA NA RAMIE DREWNIANEJ, PIANKOWY NA RAMIE DREWNAINEJ, POSŁANIOWY, GAJA, ZEUS, TYTAN spełniają normę PN-EN 597-1. Norma ta ocenia zapalność materaców od tlącego się papierosa. 

⚫ ŚWIADECTWO wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www. itd.poznan.pl) stwierdza, że materace: - sprężynowe (DIANA, HELENA, GAJA, ARES, AJAX), - kieszeniowe (FORTE, KLIO, NUTA, WENUS, AFRODYTA, EREBU), - lateksowe (VITA, DAFNE, DEMETER, TEMIDA), - termoelastyczne (DEJMOS, POSEJDON), - materac lateksowo-kokosowy (ZEUS) są zgodne z wymogami normy PN-EN 1725:2001 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych. 

OPINIE: 

⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Górnośląskie Centrum Rehabilitacji REPTY im. gen. J. Ziętka potwierdza przydatność materacy: ANDROMEDA, AFRODYTA, ATENA, WENUS, ZEUS, KLIO, KRONOS, DEJMOS, TEMIDA, DEMETER, ESKULAP, FORTE w rehabilitacji leczniczej. 

⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich potwierdza przydatność materaca ESKULAP w profilaktyce przeciwodleżynowej. 

⚫ OPINIA nr Op-4440/2012 wystawiona przez Instytut Matki i Dziecka stwierdza, że materace dla dzieci: IRIS, EOS, URANOS, mogą być przydatne w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Jednocześnie potwierdza ona bardzo dobrą jakość materacy mającą wpływ na bezpieczny sen dziecka i prawidłowy rozwój małego użytkownika produktu. 

⚫ OPINIA Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej stwierdza, że materace: ANDROMEDA, AFRODYTA, KRONOS, WENUS, ZEUS są przydatne w rehabilitacji leczniczej. W uzasadnieniu stwierdzono, że spełnione są podstawowe wymagania dla materiałów medycznych oraz ustalono praktyczną przydatność do celów rehabilitacji leczniczej na podstawie wyników badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach. REJESTRACJA, BADANIA 

⚫ Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. jako producent wyrobów medycznych został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.: PL/CA 01 005 94. 

⚫ Materace sprężynowe, lateksowe i piankowe zostały poddane badaniom pod względem higienicznym w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 

⚫ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przeniósł dane materacy szpitalnych, przeciwodleżynowych oraz rehabilitacyjnych: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, DEMETER, ESKULAP, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

⚫ Nakładka higieniczna została zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. NAGRODY: 

⚫ Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kategorii QI PRODUCT „Materace rehabilitacyjne” 

⚫ KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013 w kategorii „Materace” ⚫ Złoty Laur Klienta 2007 w kategorii „Materace do sypialni”. 

⚫ Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 – ZŁOTA STATUETKA FAIR PLAY 2006. 

⚫ Wyróżnienie „Meble Plus – Produkt 2010” miesięcznika Meble Plus w kategorii „łóżko” dla materaca DAFNE. ⚫ Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2003 za materac ZEUS. Wszystkie surowce używane do produkcji materacy posiadają odpowiednie certyfikaty, np. OEKO-TEX.